Turtips

Vi jobber med å få opp en omfattende turdatabase for Vang kommune sammen med andre lokale bedrifter. Denne ventes å være klar for lansering i løpet av våren 2011. I mellomtiden har vi samlet et lite utvalg med gode turtips i nærheten av Grindafjell.