Videre utbygging

Det selges nå tomter i Haugastølen. Disse er klare for overskjøting med tilgang til strøm, veg, kommunalt vann og med egen avløpsløsning. Det planlagges for byggestart i Langebakke og Syndislie.

litekart.png

Klikk her for å gå til detaljert kart, reguleringsplaner m.m.

Grindafjell er på ca 10 000 da. De 43 grunneierne som står bak eier til sammen ca 300 000 da rundt utbyggingsområdene, tilsvarende 16% av Vang kommune. Området ligger høyt og fritt mellom fjellbygda Vang og stølslandskapene med sine fjellvann lengre inne. En gammel støl er bakgrunn for navnet til det første utbyggingsområdet, Haugastølen. Historien forteller at den ble fraflyttet tidlig på 1800-tallet, fordi bjørner slo ned buskapen. Det er i dag godkjent ca 335 tomter, og ca 150 tomter til er under reguleringsplanbehandling, fordelt på Syndislie i øst, Haugstølen som det selges i nå, Solsteinslie som er under planlegging og Grindafoten. Videre er en første skiheis i skileikområdet som er satt av med 3000 mål under reguleringsplanbehandling.

Det er de senere år gjennomført større grunnlagsinvesteringer ved at det er bygd ca 8 km helårsveg inn i de første utbyggingsområdene, at det ført frem strøm, og at vann og avløp er løst. Det er store investeringer som ble gjort med viktig støtte fra kommunen. Områdene som inngår i utbyggingsområdet er spennende og varierte. Oppstartområdet, Haugstølen, ble valgt ut fra sin gode beliggenhet og avstand til bygda. Salget kom i gang og gikk godt i 2006, men stoppet mye opp gjennom de to vanskelige årene som nå har vært med finanskrise osv. Salget er i gang igjen, og det er nå bygget 10 hytter - og det kommer flere på løpende bånd.